Tel:+381645081207

Proizvodi

Karakteristike pojedinačnih proizvoda

LISTELA LOMLJENA- SIVA

  • Listela nastala mehaničkom obradom , cepanja fasadne cigle punog formata
  • Boja ujednačena bez varijacija
  • Listela lagana, idealna za fasade
  • Nakon postavljanja poželjno je zaštititi ciglice od prljanja ,bezbojnim lakom
  • Pokrovnost od 1m2 je data sa predloženom fugnom od 1cm

CENA: 25  / m2

Listele
format 25cm x6 cm x 1,4cm
kom / m2 55
kg/m2 22 kg
m2/paleta 30 m2
kg/paleta 660kg